תרומות

צ'יק

צ'ק

צק לתרומה למוטב בלבד - על שם מזור
ניתן לשלוח לכתובת: בית בגנו רח' גוטליב 6
בני ברק 5148413

העברה בנקאית

העברה בנקאית

בנק 17 סניף 745 ב"ב מס' ח-ן 0083500431 ע"ש מזור הכוונה רפואית (ע"ר)

דילוג לתוכן